Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Gea Tours: Kombi prevoz putnika, najam vozila, avio karte-NON-STOP 24h

Predlažemo Vam da svoje proputovanje započnete baš iz Trsta, da nakon šoping maratona i ispijanja čuvene kafe nastavite i dalje, da posetite Vićencu ili obližnju Veronu i na kraju da sebi priuštite posetu možda i najpoznatijim muzejima sveta gde se čuvaju dela najvećih umetnika svih vremena – Firenca i muzejske zbirke pred kojima ostajete https://podgorica.taxi/ bez daha. Grad u Nemačkoj poznat kao rodni grad Alberta Einsteina, gde se nalazi slikovita četvrt Fischerviertel, kosa kuća Schiefe Haus i najviši crkveni toranj na svetu Munster visok 161,53m. Postavljanjem „Porudžbine“ na „Sajt“, prihvatate i saglasni ste da cena karata koju ste naručili može biti veća od njihove nominalne vrednosti.

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph – The Telegraph

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph.

Posted: Tue, 04 Aug 2015 07:00:00 GMT [source]

Prilikom odabira destinacije, a pre zaključenja ugovora, putnik je dužan da se informiše, preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Visokog ili umerenog rizika, kao i o svim drugim činjenicama koje bi, u konkretnom slučaju, mogle biti relevantne, za izbor i realizaciju putovanja. Ovi uslovi čine celokupni sporazum između Vas i „Kompanije“ u vezi sa ovim „Sajt-om“ i uslugama koje su izvršene preko „Sajt“a. Upotreba ovog „Sajt“a je neovlašćena u bilo kojoj nadležnosti koja ne sprovodi sve odredbe ovih uslova, uključujući i ovu stavku bez ograničenja. U slučaju da se bilo koja odredba ovih uslova smatra neprimenljivom, poništenom ili nevažećom, takva odredba će se menjati kako bi ona bila važeća i primenljiva, a kako je to modifikovano, svi Uslovi ostaju potpuno na snazi. Bilo kakva nemogućnost ili odlaganje kod ostvarivanja bilo kog prava, ovlašćenja ili privilegije prema ovom članu neće funkcionisati kao odricanje po tom osnovu, niti će bilo kakvo pojedinačno ili delimično izvršenje sprečiti bilo koje drugo ili dalje ostvarivanje po tom osnovu; ili ostvarivanje bilo kakvog prava, ovlašćenja ili privilegije po tom osnovu.

Bratislave

Po proteku ovog roka organizator nije dužan razmatrati uloženu reklamaciju. Zbog velikog broja vila i hotela u pojedinim mestima odredišta, kao i zbog nepredvidivih saobraćajnih gužvi ili radova na putu, polazak ispred vila ili hotela može biti i 60 minuta nakon zakazanog vremena povratka. U slučaju kašnjenja u odnosu na objavljeno vreme povratka autobusa, broda ili aviona, organizator nema obavezu obaveštavanja putnika o tome. U slučaju kupovine samo karte za prevoz autobusom, avionom, trajektom/brodom ili vozom, svaka promena datuma polaska ili povratka od strane putnika, biće naplaćena po cenovniku ovlašćenog prevoznika ili organizatora. Putnik se, za putovanje koje organizuje »Aqua Travel Bgd-a« može prijaviti u svim našim poslovnicama, ili u drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu posrednik). Kada agencija posrednik u programu, ( koji mora biti u potpunosti identičan sa programom organizatora, bez ikakvih izmena ili dopuna) i potvrdi o putovanju, ne naznači svojstvo posrednika i ne navede broj i kategoriju licence organizatora, ili pak program izmeni, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator.

https://podgorica.taxi/

Bez odstupanja od gore navedenog, u retkim slučajevima kada „Kompanija“ ne isporuči potvrđene karte ili kompatibilne karte, zbog razloga za koje je odgovorna, jedina obaveza i odgovornost Kompanije će biti ograničena na maksimalni povraćaj od 150% kupljene karte. Ovaj „Sajt“ može sadržati i ponuditi, između ostalog, informacije koje nisu u vlasništvu i / ili pod kontrolom „Kompanije“, uključujući datume i vreme događaja bez ograničenja. Na primer, prilikom objavljivanja datuma sportskih događaja „Kompanija“ potpuno zavisi od informacija koje pružaju treća lica. Kao taxi becici http://www.taxi-travel.me/ uslov Vaše upotrebe veb-sajta, obavezujete se da ne koristite „Sajt“ u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim uslovima. Ne možete koristiti „Sajt“ na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili pokvariti bilo koji server ili mrežu povezanu sa bilo kojim kompanijskim serverom ili ometati korišćenje i upotrebu ovog „Sajt“a bilo kojoj strani. U slučaju eventualne štete koju gost učini u smeštajnoj jedinici ili objektu, dužan je da iznos nastale štete nadoknadi vlasniku objekta ili predstavniku lokalne agencije-ino partneru.

Gradovi Evrope

Organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbedi odgovarajuću zamenu, ili pak zamenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju odustanka jednog od putnika – korisnika aranžmana, postoji obaveza doplate, primera radi, za jednokrevetnu sobu, dvokrevetni apartman umesto trokrevetnog i i sl.a sve prema programu putovanja i objavljenom cenovniku. Smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti samo uz saglasnost putnika, uz povraćaj razlike u ceni srazmerno kategoriji smeštajnog objekta. Za vreme vožnje u autobusima toaleti nisu u upotrebi, osim ukoliko to nije posebno navedeno u programu.

taxi becici	http://www.taxi-travel.me/'

Ponudjeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prevozna sredstva u programima »Aqua Travel Bgd-a« opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja , navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera. U slučaju eventualne naknadne promene kategorije hotela, organizator putovanja ne snosi odgovornost. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju PROSEČNE STANDARDE KVALITETA, uobičajene i specifične za odredjene destinacije https://taxi-travel.me/ i mesta, te ukoliko putnik nije posebno pismeno ugovorio usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristika, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru. Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let aviona treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2.

Besplatan call centar

„Kompanija“ zadržava pravo da promeni, suspenduje ili obustavi bilo koji aspekt usluga i sadržaja koji se pružaju putem ovog „Sajt“a u bilo koje vreme, bez obaveštenja ili obaveze. Trebalo bi periodično proveravati ove Uslove i Politiku privatnosti postavljene na ovom „Sajt“u kako biste pregledali trenutne uslove i smernice koji se primenjuju na vašu upotrebu. Vaš nastavak korišćenja ovog „Sajt“a nakon takvih revizija predstavlja vaše prihvatanje ovih revizija. Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje drugih putnika, sobraćajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom organizator ima pravo da ga ne primi u prevozno sredstvo ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neće biti obaveza organizatora.

taxi becici	http://www.taxi-travel.me/'

5.10 „Kompanija“ je dužna da obezbedi kupcima sedenje u parovima, osim ukoliko nije drugačije naznačeno (na primer, ako su karte definisane na „Sajt“u kao pojedinačne karte). Imajte na umu da na nekim stadionima (najpoznatiji primer je stadion Barselone “Kamp Nou”), sedenje u parovima uključuje dijagonalna ili vertikalna sedišta. U retkom slučaju da vam „Kompanija“ obezbedi karte koje nisu jedna do druge, kako je potvrdila „Kompanija“, dobićete nadoknadu za odvojeno sedište u iznosu od 3% do 15% cene plaćene karte, u zavisnosti od udaljenosti između sedišta datih karata. Prema tome, od Vas se traži da potvrdite sve informacije treće strane objavljene na ovom „Sajt“u. „Kompanija“ se u velikoj meri trudi da objavljuje tačne informacije, ali neće biti odgovorna za informacije trećeg lica i ne možete se oslanjati na takve podatke, a da ih ne potvrdite samostalno.

Vila Nikos, Hellena Travel – Neos Marmaras

„Kompanija“ neće biti odgovorna da u slučaju da su potvrđene karte pravovremeno dostavljene na adresu kupca, kako je unapred dogovoreno, ali ih primaoci karata nisu dostavili kupcima. Na primer, „Kompanija“ neće biti odgovorna u slučaju da su karte dostavljene na recepciju hotela / zgrade kupca, ali kupci nisu dobili karte zbog propusta hotela da prosledi karte kupcu. Putnik je dužan da vodi brigu o svojim stvarima, unetim u kabinu prevoznog sredstva, kao i davanju odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, kao i o prtljagu unetom u smeštajni objekat, u kom slučaju je putnik dužan neprekidno imati pod kontrolom svoj prtljag, od trenutka ulaska do trenutka napuštanja hotela, posebno u holovima i zajedničkim prostorijama. Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili posle putovanja. Ukoliko je do neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga došlo krivicom organizatora putovanja, putnik ima pravo sniženje cene u visini realne razlike izmedju ugovorenih i stvarno izvršenih usluga. 5.11 Vi ćete biti isključivo odgovorni za poštovanje pravila, regulacija, propisa i kodova ponašanja koje su ustanovile lokalne vlasti i / ili organizatori događaja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *